Zawory kulowe równoważące

Zawory kulowe równoważące

Zawory równoważące mogą być stosowane do regulacji i odcinania przepływu w sieciach ciepłowniczych instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych oraz w systemach klimatyzacyjnych.
BUDOWA I DZIAŁANIE
Korpus zaworu jest całkowicie spawany. Uszczelnienie kuli wykonano ze specjalnie wzmocnionego teflonu, który zachowuje trwałość nawet podczas częstych zmian położenia kuli będąc równocześnie odpornym na agresywne związki chemiczne i zanieczyszczenia. Regulacja przepływu odbywa się poprzez obrót wypolerowanej kuli wykonanej ze stali nierdzewnej o kąt odwzorowany na wyskalowanej tarczy w postaci odpowiedniej nastawy. Podkładka sprężysta dociskając uszczelnienie teflonowe do powierzchni kuli wyklucza ryzyko nieszczelności nawet przy występujących uderzeniach hydraulicznych. Trzpień zaworu wykonany ze stali nierdzewnej uszczelniony jest dwoma O-ringami, z których górny (dla DN < 65) lub obydwa (dla DN > 65) mogą być wymieniane. Dodatkowo zainstalowano króćce pomiarowe, które umożliwiają dokonanie pomiarów parametrów przepływu czynnika. Dźwignia zaworu może być zdemontowana, obrócona o 180° i zamontowana w nowej pozycji.- śruby dociskowej, która dokręcana powoduje doszczelnianie pierścieni grafitowych
CHARAKTERYSTYKA
Dokonując regulacji przepływu po ustawieniu odpowiedniej nastawy możemy ją zablokować, aby uniknąć przypadkowego przesunięcia dźwigni. Całkowite zamkniecie zaworu uzyskuje się przez obrót dźwigni o 90°. Zawór równoważący jest jednokierunkowy a kierunek przepływu jest oznaczony na korpusie zaworu. Każdy egzemplarz zaworu poddany jest próbie ciśnieniowej. Konstrukcja korpusu pozwala na przenoszenie bardzo dużych naprężeń ściskających nie powodujących zakleszczania kuli. W prosty sposób można do zaworu zamontować napędy i łatwo nimi sterować. Zmiana położenia kuli w zaworze nie wymaga przykładania dużej siły. Nowa konstrukcja zaworu ma wiele zalet. Efektywny zakres pomiaru jest większy niż w starszych konstrukcjach; także wartość Kv przy całkowitym otwarciu zaworu wzrasta znacząco. Płytki kierujące zmniejszają turbulencję strumienia i praktycznie eliminują zjawisko kawitację oraz dźwięki towarzyszące przepływowi cieczy przez zawór. Przepływ bez turbulencji umożliwia bardzo dokładne zmierzenie ciśnienia na króćcach pomiarowych. Zawór nie wymaga obsługi ani smarowania. Cechą, która wyróżnia zawór kulowy równoważący spośród innych zaworów równoważących jest jego bardzo cicha praca.
W tabelce poniżej przedstawiono współczynniki Kvs omawianych zaworów w zależności od nastawy
Kvs zaworów w zależności od nastawy
Nastawa Dn 15/20 Dn 25/32 Dn 40 Dn 50 Dn 65 Dn 80 Dn 100 Dn 125 Dn 150 Dn 200 Dn 250 Dn 300
1 1,06 1,60 2,40 5,10 11,5 14,6 21,4 46,6 50,6 75,4
2 0,22 0,50 2,84 3,99 6,40 12,4 24,8 28,9 50,9 91,3 138 205
3 0,42 0,95 4,93 7,12 10,6 20,9 37 46,4 76,1 129 200 298
4 0,76 1,7 6,83 10,5 15,9 30,7 54,3 68 111 185 289 430
5 1,2 2,7 9,85 15,6 23,7 46,2 80,8 102 171 284 419 624
6 1,7 3,9 14,4 23,2 34,3 66,3 113 149 251 391 628 936
7 2,5 5,6 21,0 33,9 51,3 101 162 211 392 571 918 1350
8 3,7 8,4 29,7 47,9 78,6 149 247 314 594 914 1480 2300
9 5,4 12,2 41,4 66,2 110 233 341 519 952 1300 2580 3830
10 7,1 16,0
Obszar pracy zaworu w zależności od temperatury i ciśnienia (nie dla pary).

ABY UZYSKAĆ KARTY KATALOGOWE I RYSUNKI TECHNICZNE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

alucentrum@alucentrum.pl