Zawory / przepustnice – Naval, Vexve

Produkty

Zawory kulowe ciepłownicze

do stosowania w ciepłownictwie, elektrociepłowniach, na sieciach ciepłowniczych, olejowych i na rurociągach wodnych bez zawartości tlenu.

Zawory kulowe zawory pełnoprzelotowe

Kulowe zawory pełnoprzelotowe do stosowania w ciepłownictwie, elektrociepłowniach, sieciach ciepłowniczych, olejowych i rurociągach wodnych bez zawartości tlenu.

Zawory ze stali kwasoodpornej

przystosowane do różnorodnych medii przemysłowych.

Zawory do pary

stworzone do pary, kondensatu, gorącego oleju, gazu i innych medii nie powodujących korozji w wysokiej temperaturze. Do 250°C.

Kulowe zawory ze stali kwasoodpornej

przeznaczone do rurociągów gazu ziemnego i innych podobnych medii.

Zawory z przedłużonym trzpieniem

specjalnie zaprojektowane dla rurociągów z rur preizolowanych i instalacji krytych.

Zawory kulowe równoważące

przystosowane są do regulacji przepływu medium w instalacjach ciepłowniczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Zawory równoważące mogą być także używane jako odcinające.

Zawory do wcinki na gorąco

zostały zaprojektowane do podłączania nowych odbiorów bez opróżniania rurociągu.

Napędy i siłowniki

do naszych zaworów proponujemy różne siłowniki zarówno z napędem elektrycznym jak i pneumatycznym.

Urządzenia pomiarowe i oprogramowanie

do naszych i innych producentów proponujemy urządzenie do pomiaru przepływu i spadków ciśnienia. Ponadto firma Naval dysponuje oryginalnym oprogramowaniem do określenia żywotności rurociągów.

Przepustnice 3-mimośrodowe Vexve

Siłowniki, przekładnie hydrauliczne HydroX™