Fasada

FASADA

Słupy typowe


Rygle typowe


Słupy 90°
Slup -90°
Słupy kątowe (kąty dodatnie, symetryczne)
Słupy kątowe (kąty dodatnie, niesymetryczne)
Słupy kątowe (kąty ujemne, symetryczne)
Słupy kątowe (kąty ujemne, niesymetryczne)
Okno w fasadzie (słup)
Okno w fasadzie (rygiel)
Okno odchylne strukturalne (słup)
Okno odchylne strukturalne (rygiel)
Drzwi w fasadzie (słup)
Drzwi w fasadzie (rygiel)
Rygle dachowe
Rygle podwójne, ściana-dach
Rygle podwójne, ściana-dach, kalenica
Rygle podwójne, ściana-dach
Okno dachowe połaciowe (słup)
Okno dachowe połaciowe (rygiel)